Prednosti AV fistule kao pristupa za hemodijalizu

OPŠIRNIJE

Kada treba obaviti pregled hirurga radi kreiranja AV fistule

OPŠIRNIJE

Pravovremeno kreiranje AV fistule

OPŠIRNIJE

CENTAR ZA HIRURGIJU VASKULARNIH PRISTUPA ZA HEMODIJALIZU

– INTERNA MEDICINA

– ULTRA ZVUČNA DIJAGNOSTIKA

SAZNAJTE VIŠE

POLIKLINIKA ACCESS MEDIC

Acces Medic Poliklinika
Dr. Velja Milacic

Dr Velja Milacic

je hirurg sa 20 – godisnjim iskustvom u polju opste abdominalne i vaskularne hirurgije.

Tokom poslednjih deset godina usko se specijalizovao u kreiranju trajnih vaskularnih pristupa za hemodijalizu (AV fistula).
U proteklih pet godina je izveo oko hiljadu intervencija na vaskularnim pristupima, ukljucujuci primarne arteriovenske fistule I veliki broj reintervencija na tromboziranim I komplikovanim vaskularnim pristupima.
U protekle 2 godine radni opus je dopunjen I kreiranjem AV fistula kod dece mladje od 14 godina.
Svojim dugim I predanim radom u domenu vaskularnih pristupa za dijalizu usavrsio je postojecu hirursku tehniku, te unapredio maturaciju fistula I omogucio ranu prvu kanulaciju.
Iskazao se ucescem na internacionalnim kongresima vaskularnih hirurga I nefrologa, sa naucnim radovima iz vaskularnih pristupa za hemodijalizu.
Dr Velja Milacic se bavi pracenjem AV fistula tokom njihove upotrebe korekcijom nacina punktiranja I procenom pravovremene reintervencije u slucaju postojanja aneurizme , stenoza I rizika od tromboze .

ACCESS MEDIC POLIKLINIKA

MARKA ČELEBONOVIĆA 31a | 11071 BEZANIJSKA KOSA | TELEFON:+381 63 33 29 33 , +381 11 22 71 719 i +381 65 92 717 19

KONTAKT