HEMODIJALIZA

Acces Medic Poliklinika

HEMODIJALIZA

HEMODIJALIZA je metod zamene bubrežne funkcije kod osoba koje imaju bubrežnu slabost.

Kreiranje vaskulanog pristupa za hemodijalizu omogućava obavljanje hemodijalize, odnosno adekvatan protok krvi od pacijenta prema dijaliznom aparatu, gde se uz pomoć dijaliznih membrana vrši prečišćavanje krvi od svih materija koje bubreg više nije u stanju da eliminiše (elektroliti, urea, kreatinin, visak tecnosti).

Nakon prolaska kroz membranu, dijalizni aparat vraća prečišćenu krv u cirkulaciju preko istog vaskularnog pristupa.

Vaskularni pristup za hemodijalizu omogućava kontinuirano filtriranje velike količine krvi tokom dijaliznog tretmana(oko 250ml/min).

Postoje privremeni i trajni vaskularni pristupi, ali zlatni standard za vaskularne pristupe u čitavom svetu je arteriovenska fistula(AVF).

AVF kao vaskularni pristup za hemodijalizu predstavlja hirurški spoj arterije i vene.

Hirurškim spajanjem arterije i vene zaobilazeći kapilarne krvne sudove, se povećeva protok krvi kroz venu I zadebljava zid vene. Ovaj proces se zove sazrevanje (maturacija) I najčešće traje nekoliko nedelja. Zbog ovog perioda sazrevanja fistule, savetuje se kreiranje fistule na vreme, nekoliko meseci pre započinjanja hroničnog programa hemodijalize. Kreiranje fistule za hemodijalizu je delikatna hirurska procedura koju izvodi iskusni hirurg, a sazrevanjem fistule se omogućava ponavljano višegodisnje punktiranje fistule. Na taj nacin nastaje adekvatan trajni vaskularni pristup za hemodijalizu.